top of page
4.png

רישוי עסקים והיתרי בניה

צוות משרד קלינגר היתרי בנייה ורישוי עסקים  בניהולו של קלינגר בנימין, יועץ בכיר לעניינים מוניציפליים, מובילים בתחום התכנון ורישוי בנייה. ליווי מלא ואישי של הסקטור הפרטי והמוסדי  בהליך  קבלת היתרי בנייה  ורשיונות עסק.

מחלקה מנוסה ויעילה ביותר  להסדרת עבירות בנייה, ביטול צווי הריסה,ביטול צווי הפסקת עבודה, קבלת התרי בנייה בדיעבד, הסדרים עם הרשויות, מתן חוות דעת מומחים לבתי המשפט.

הפחתת אגרות בנייה והיטלי השבחה, ביטול קנסות מנהליים, זירוז הליכים בירוקרטיים, ייצוג מול הרשויות,אישורים לטאבו במקרים של דירות מפוצלות וחריגות בנייה.

 הצוות מהשורה הראשונה בארץ, מקצועי ומנוסה  ביותר הכולל עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, מודדים ,יועצים אשר מרביתם היו בעבר מועסקים ברשויות השונות בתפקידים בכירים.

ניסיון של 35 שנים בתחום - המובילים בישראל!

זירוז בקשות להתרי בנייה בכל הארץ

המשרד היחיד המטפל גם בהיבט  התכנוני וגם בהיבט  המשפטי

 הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה נעלה  לקצר ולפשט משמעותית את  הליכי רישוי בניה. 
לצורך כך וכחלק מתהליך רב מחשבה בליווי משרדינו ובנוסף  הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת כיום  הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון.

תהליך הוצאת היתר בניה כעקרון לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת הקצובים, אך בפועל פרק הזמן מתארך רבות כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של האדריכל ו/או המהנדס מטעמו של המבקש.

משרד בנימין קלינגר סייע בגיבוש המלצות לצורך הרפורמה בתכנון ובניה ומנוסה במערכת הרישוי המקוונת והתנהלות שוטפת מול גופי התכנון.

באפשרותינו לזרז בקשות להתרי בנייה ושימוש חורג באופן משמעותי!

השירותים שלנו

צור קשר
bottom of page