top of page
הוסף כותרת.png

מסלולי הרישוי בבחלקת ההנדסה- עיריית תל אביב

בתהליך הרישוי החדש, מוינו סוגי עבודות הבנייה, כדי שכל עבודה תקבל את הטיפול וההתייחסות המותאמים לה.
בכל מסלול יש חלוקה למהויות אשר נועדה ליצור התאמה בין מהות הבקשה לבין הדרישות ההכרחיות לכל שלבי הרישוי. כל זאת מתוך מטרה למקד את הדרישות ולקבל אישור הגורמים הרלוונטיים לגופה של בקשה ואף תאפשר לאותם גורמים לבדוק את הבקשה ללא צורך בפגישות ותיאומים.
הגדרת המהות המתאימה לתוכן הבקשה תיעשה בזמן הגשת בקשה לתיק מידע ותלווה את הליך ההיתר והבנייה עד לאכלוס.

משרד קלינגר בנימין יכול לסייע לכם בקידום וזירוז ההליך.

להלן מסלולי רישוי

הסתר תוכן אודות מוקד טלפוני הנדסי - אגף רישוי ופיקוח על הבנייה

 מוקד טלפוני הנדסי - אגף רישוי ופיקוח על הבנייה

1.png
עיצוב ללא שם.png

צריך היתר בנייה בתל אביב?

בדיקות התכנות מהירות.

הזמנת תחק מידע תכנוני.

הכנת תוכניות להיתר בנייה בתל אביב.

הכרת המערכת וגורמי הרישוי  מקרוב.

מומחים בניוד והגדלת זכויות.

הסדרת עברות בנייה.

ידע רב במבנים לשימור.

ליווי אישי עד קבלת היתר בנייה.

ליווי וסיוע בקבלת טופס 4.

תעודת גמר בנייה.

רישום תקנה 29.

הפחתת אגרות בנייה.

הפחתת היטלי השבחה. 

הכנת תשריט בית משותף.

רישום בטאבו.

צרו קשר על מנת למנוע טעויות!

8010452_whatsapp_phone_communication_interaction_call_icon.png

ניסיון של 35 שנים בתחום - המובילים בישראל!

אישור התחלת עבודה תוך שבוע!

הסדרים עם הרשויות

מחירים מיוחדים לפונים מהאתר - צרו קשר עכשיו!

שיחות ייעוץ ללא עלות עם המומחים בתחום!

פריסה ארצית

שקיפות מלאה

מומחים בתכנון, רישוי ובנייה

לייעוץ חינם חייגו עכשיו
8010452_whatsapp_phone_communication_interaction_call_icon.png
צו הריסה.png
bottom of page