top of page
הוסף כותרת (1).png

מומחים ברישוי עסקים

images.png

המשרד היחיד המטפל גם בהיבט התכנוני וגם בהיבט המשפטי.

הסבר קצר  על הרפורמה ברישוי עסקים

מדינת ישראל קידמה רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

משרדינו נבחר לבצע סקרים ולהגיש המלצות כחלק מהליך הרגולטורי לגיבוש הרפורמה.

עיקרי הרפורמה

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישורים אשר מפורסם באתר משרד הפנים - מפרטים אחידים, המפרט האחיד יאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או  סתירות בדרישות.

הנגשת המידע בשקיפות ע"י העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים.

תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מבניהם, אלא אם כן  לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

 

השגה - אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע בעניין של תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק ) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.

הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים, קיצור תקופת הרישוי במקרים  בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת  האפשר.

הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013. בשלב זה פורסמו מפרטים ל-11 פריטים.

המפרטים האחידים

לגבי עסק שבמועד הפרסום יש לו רישיון עסק, המפרטים יכנסו לתוקף שלוש שנים לאחר הפרסום, לגבי עסק חדש המפרטים יכנסו לתוקף במועד הפרסום (20.10.2015).

77888888888888888888888888888888888888.png
עיצוב ללא שם.png

צריכים רישיון עסק במהירות?

רישיון העסק בוטל?

איך מוציאים רישיון עסק בקלות?

שירות אישי ומקצועי עד לפתרון.

אנו עוזרים לך עם ההליך בקלות.

רישוי עסקים ופתרונות יצירתיים.

הרגולציה ברישוי עסקים כבר כאן.

צרו קשר על מנת למנוע טעויות!

8010452_whatsapp_phone_communication_interaction_call_icon.png

ניסיון של 35 שנים בתחום - המובילים בישראל!

אישור התחלת עבודה תוך שבוע!

כל היועצים תחת קורת גג אחת.

מחירים מיוחדים לפונים מהאתר - צרו קשר עכשיו!

מומחים ברישוי עסקים והיתרי בנייה בכל הארץ.

חוות דעת מומחים לבתי המשפט.

פריסה ארצית.

שקיפות מלאה.

הליך רישוי עסקים מקוצר.

לייעוץ טלפוני חינם חייגו עכשיו
8010452_whatsapp_phone_communication_interaction_call_icon.png
2.png
bottom of page