top of page

צו הריסה ברמת גן

צו הריסה ברמת גן: הבנת עילות הביטול

רמת גן, עיר שוקקת, הידועה בנוף העירוני ובתשתיות המודרניות שלה, מתמודדת תמידית עם סוגיית הבנייה הבלתי מורשית. במקרים כאלה רשאיות הרשויות להוציא צווי הריסה מנהליים לתיקון הפרת תקנות הבנייה. עם זאת, בעלי נכסים ברמת גן צריכים להיות מודעים לעילות המצומצמות לביטול צווים מסוג זה ולדרכים הפוטנציאליות לבקשת פתרון.

לפי סעיף 238א'(ח) לחוק, קיימות שתי עילות ספציפיות לביטול צו הריסה מנהלי ברמת גן. העילה הראשונה היא אם הבנייה "בוצעה כהלכה". מכאן משתמע שאם הבנייה תעמוד בכל התקנות וההיתרים הנדרשים, ייתכן שניתן יהיה לטעון לביטול צו ההריסה.

עילת הביטול השנייה, היא הוכחה שאין צורך בביצוע הצו כדי למנוע עובדה מוגמרת. במילים אחרות, אם ניתן להוכיח שהבנייה הסתיימה יותר משישים יום לפני הגשת התצהיר ליו"ר הועדה המקומית ואוכלסו בה למעלה משלושים אנשים ביום לפני מועד זה, ייתכן שיש מקרה תקף לביטול ההזמנה.

בנוסף לעילות אלו, סמכות בית המשפט לעניינים מקומיים לעיין ולהתערב בצו הריסה מנהלי אם יימצא פגום, בהיעדר אחד מהיסודות המשפטיים הנדרשים לתוקפו. המשמעות היא שאם נפלו בצו פגמים חמורים המביאים לבטלו מעיקרו, רשאי בית המשפט להתערב ולבטל את הצו.

עם זאת, חשוב לציין כי העילות לביקורת שיפוטית מוגבלות, שכן תכליתו של סעיף ' היא להילחם בבניה בלתי חוקית. על בית המשפט לאזן היטב בין הזכות החוקתית היסודית של הבעלות על הנכס, לבין האינטרס הציבורי כפי שנקבע בדיני התכנון והבנייה. במקרים בהם זכות הקניין עומדת בסתירה לאיסור בנייה ללא היתר, האיסור הוא בדרך כלל עדיפות.

יתרה מכך, גם אם צו הריסה מנהלי ייחשב תקף וללא פגמים, עדיין עשויה לבית משפט להיות סמכות לעכב את ביצועו. עם זאת, עיכובים כאמור יינתנו רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתחשב בתכלית הצו. זה קורה בדרך כלל כאשר היתר בנייה קרוב או כאשר ישנן נסיבות חריגות המצדיקות דחיית ההריסה.

לסיכום, בעלי נכסים העומדים בפני צו הריסה ברמת גן, צריכים להיות מודעים לעילות הביטול המצומצמות. על ידי הבנת הדרישות הספציפיות המפורטות בחוק
ומבקשים ייעוץ משפטי, אנשים יכולים לנווט את התהליך בצורה יעילה יותר ועלול למצוא פתרונות למצבם.

חשוב להכיר בכך שזכות הקניין, על אף שהיא זכות יסוד חוקתית, חייבת להיות מאוזנת עם האינטרס הציבורי המתווה בדיני התכנון והבנייה. מטרתם של צווי הריסה מנהליים היא להילחם בבנייה בלתי חוקית ולשמור על הסדר בתכנון העירוני. לפיכך, ביטול צווים מסוג זה על בסיס הנימוקים הנזכרים מחייב ראיות משכנעות ועמידה בקריטריונים ספציפיים.

כאשר הם דוגלים בביטול צו הריסה מנהלי, על בעלי הנכס להוכיח כי הבנייה בוצעה כהלכה תוך הקפדה על כל התקנות וההרשאות. הדבר עשוי להיות כרוך במתן תיעוד, אישורים וכל ראיה רלוונטית אחרת המעידה על עמידה בחוק.

בנוסף, בעלי נכסים יכולים לטעון לביטול אם הם יכולים להוכיח שביצוע צו ההריסה מיותר כדי למנוע עובדה מוגמרת. לשם כך, יש לקבוע כי הבנייה הסתיימה למעלה משישים יום לפני הגשת התצהיר ליו"ר הוועדה המקומית וכי היא אוכלסה באופן עקבי מספר לא מבוטל של פרטים בימים שקדמו להגשה.

יתרה מכך, לבית המשפט לעניינים מקומיים יש סמכות לבחון צווי הריסה מנהליים ולהתערב אם נעדרים מרכיבים משפטיים חיוניים, מה שהופך את הצו לפסול. בעלי נכס, בסיוע יועץ משפטי, יכולים לבחון פגמים או פגמים פוטנציאליים בצו ולהגיש תביעה לביטולו בהתבסס על עילות אלו.

חשוב לציין כי בעת בקשת ביטול, בעלי נכס צריכים לשים לב להיקף המצומצם של ביקורת שיפוטית. ההתמקדות היא בעיקר בהבטחת תוקפו של הצו ולא בפגיעה יתרה בסמכות להוציא צווי הריסה מנהליים, הממלאים תפקיד מכריע במאבק בבנייה בלתי חוקית.

במקרים חריגים, רשאים בתי המשפט להפעיל את שיקול דעתם לעכב ביצוע צו הריסה מנהלי, גם אם לא נמצאו ליקויים. עם זאת, הדבר שמור בדרך כלל לנסיבות שבהן קיימים גורמים יוצאי דופן, כגון היתר בנייה קרוב או סיבות משכנעות אחרות המצדיקות דחיית ההריסה.

 

אנו נתקלים לא מעט באזרחים שלתומם מבצעים בנייה שחשבו שהינה פטורה מהיתר לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה וקבלו צו הריסה, כי  בפועל לא בדקו את מסמכי המדיניות של העירייה ו/או את תוכנית העיצוב הסביבתית. גם עם זאת  אפשר להתמודד רק צריך לדעת כיצד.

לסיכום, בעלי נכסים ברמת גן העומדים בפני צו הריסה מנהלי, חייבים להכיר את עילות הביטול ולפנות לייעוץ של מומחה בתחום כדי לנווט את התהליך בצורה יעילה. למרות שהעילות מוגבלות, עמידה בדרישות הספציפיות והצגת ראיות חזקות, עשויות להוביל לפתרון מוצלח ולשמירה על זכויות הקניין תוך הבטחת עמידה בחוקי התכנון והבנייה.

bottom of page